OFERTA - SKOT-MEL Usługi Melioracyjno-Budowlane

Title
Przejdź do treści
OFERTA
Specjalizujemy się w wykonaniu następujących zleceń:


  • Budowa, konserwacja, modernizacja i naprawa wałów p. powodziowych oraz śluz

  • Konserwacja, odbudowa oraz regulacja wszelkiego rodzaju cieków wodnych

  • Budowa, remonty oraz utrzymanie obiektów inżynierii wodnej:
    zbiorniki wodne, przepusty mostki, progi wodne

  • Budowa i remonty dróg

  • Likwidacja i zabezpieczenie osuwisk skarp

  • Wycinka drzew, zakrzaczeń oraz inne prace przygotowawcze

  • Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni

  • Transport samochodami samowyładowczymi

  • Prace ogólnobudowlane (budowa oraz kompleksowe remonty budynków i pomieszczeń)


Firma „SKOT-MEL” zwraca się z prośbą o możliwość wzięcia udziału w przetargach dotyczących w/w robót. Nasze usługi gwarantują rzetelne wykonanie zleceń.
       

Copyrght © 2017 Ciclon. All Rights Reserved.
Wróć do spisu treści