USŁUGI BUDOWLANE - SKOT-MEL Usługi Melioracyjno-Budowlane

Title
Przejdź do treści
OFERTA
Specjalizujemy się w wykonywaniu następujących zadań:

  • Budowa i remonty dróg
  • Likwidacja i zabezpieczenie osuwisk skarp poprzez budowę umocnień faszynowo – kamiennych lub siatkowo – kamiennych (gabionowych)
  • Transport samochodami samowyładowczymi
  • Prace ogólnobudowlane – budowa oraz kompleksowe remonty budynków i pomieszczeń
  • Wyburzenia i prace rozbiórkowe  przy pomocy młota wyburzeniowego i koparki o długim zasięgu ( 18 metrów)

       

Copyrght © 2017 Ciclon. All Rights Reserved.
Wróć do spisu treści